Šta je escape game?

Escape game jeste igra u kojoj su takmičari zarobljeni u određenom prostoru (najčešće u jednoj sobi), a njihov zadatak je da se oslobode u određenom roku (najčešće 60 minuta).

Članovi ekipe moraju rešiti niz zagonetaka, logičkih zadataka, slagalica i sličnih izazova, što će im dati šifre, ključeve i druge predmete koji vode do konačnog izlaska iz sobe.

 

keyhole